Gói cước

01 tháng
06 tháng
12 tháng
trial
Trial

0

VNĐ/ Tháng

300

Requests/ Tháng

100

Requests/ Giờ

cham hoi

Dùng thử 13 API

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Dùng thử miễn phí 30 ngày
star
Standard

4.000.000

VNĐ/ Tháng

4.000

Requests/ Tháng

1.000

Requests/ Giờ

cham hoi

Cung cấp 06 API cơ bản

cham hoi

SDK cơ bản

Đăng ký Tiết kiệm
4.800.000 VNĐ/năm
growth
Growth

29.000.000

VNĐ/ Tháng

30.000

Requests/ Tháng

5.000

Requests/ Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Liên hệ Tiết kiệm
36.000.000 VNĐ/năm
premium
Premium

55.000.000

VNĐ/ Tháng

60.000

Requests/ Tháng

10.000

Requests/ Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Liên hệ Tiết kiệm
72.000.000 VNĐ/năm
enterprise
Enterprise

Cung cấp giải pháp On-Premise hoặc On-Cloud tối ưu theo nhu cầu doanh nghiệp

Tùy chọn

Requests/ Tháng

Tùy chọn

Requests/ Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

Go to top