Gói cước

Cơ bản
Nâng cao
Free
Free

0

VNĐ/ Tháng

300

Requests/ Tháng

cham hoi

Dùng thử toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

DÙNG THỬ Miễn phí 30 ngày
star
eKYC 1

800.000

VNĐ/ Tháng

1.000

Requests/ Tháng

cham hoi

Cung cấp 06 API cơ bản

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK cơ bản

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Tiết kiệm
4.800.000 VNĐ/năm
growth
eKYC 2

2.400.000

VNĐ/ Tháng

3.000

Requests/ Tháng

cham hoi

Cung cấp 06 API cơ bản

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK cơ bản

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Liên hệ Tiết kiệm
36.000.000 VNĐ/năm
premium
eKYC 3

4.000.000

VNĐ/ Tháng

5.000

Requests/ Tháng

cham hoi

Cung cấp 06 API cơ bản

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK cơ bản

cham hoi

SDK nâng cao

Đăng ký Liên hệ Tiết kiệm
72.000.000 VNĐ/năm
enterprise
Enterprise

Cung cấp giải pháp On-Premise hoặc On-Cloud tối ưu theo nhu cầu doanh nghiệp

Tùy chọn

Requests/ Tháng

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

* Lưu ý:
  • Giá cước chưa bao gồm thuế VAT
  • Lượt request chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp
06 Tháng
12 Tháng
eKYC 7

4.800.000

VNĐ/ 6 Tháng

6.000

Requests/ 6 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 8

14.400.000

VNĐ/ 6 Tháng

18.000

Requests/ 6 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 9

24.000.000

VNĐ/ 6 Tháng

30.000

Requests/ 6 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 10

48.000.000

VNĐ/ 6 Tháng

60.000

Requests/ 6 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 11

9.600.000

VNĐ/ 12 Tháng

12.000

Requests/ 12 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 12

19.200.000

VNĐ/ 12 Tháng

24.000

Requests/ 12 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 13

32.000.000

VNĐ/ 12 Tháng

40.000

Requests/ 12 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 14

40.000.000

VNĐ/ 12 Tháng

50.000

Requests/ 12 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

eKYC 15

80.000.000

VNĐ/ 12 Tháng

100.000

Requests/ 12 Tháng

1.000

Requests / Giờ

cham hoi

Cung cấp toàn bộ API

cham hoi

SDK nâng cao

* Lưu ý:
  • Giá cước chưa bao gồm thuế VAT
  • Lượt request được sử dụng trong 06 tháng hoặc 12 tháng và không bị giới hạn theo từng tháng, sản lượng không dùng hết được cộng dồn vào gói tiếp theo
Go to top